¨
© Idé- och
    utvecklingsgruppen,
    Karlholm 2009-2019

Idé- och design: Janne
Forsblom, Sandby 2009

Facebook-länkar kopplade till karlholm.nu
¨
¨
¨
Idé- och Utvecklingsgruppen:
¨
www.facebook.com/IoUKarlholmsbruk
 
 
 
Kultur- o Guidegruppen:
¨
www.facebook.com/kulturoguidegruppen
 
 
 
Karlholmsdagen:
¨
www.facebook.com/karlholmsdagen
 
 
 
Nostalgi / Carlholmsbruk:
¨
www.facebook.com/carlholmsbruk
 
 
 
3K:
¨
www.facebook.com/3K
 
 
 
Karlholmsjulmarknad:
¨
https://www.facebook.com/karlholmsjulmarknad
 
 
 
Folkets hus, Karlholmsbruk:
¨
https://www.facebook.com/folketshus
 
 
 
Det händer i Karlholm med omnejd:
¨
https://www.facebook.com/groups/273960616322348/
 
 
 
Händer i Hållnäs -Skärplinge - Karlholm:
¨
https://www.facebook.com/groups/hallnas.skarplinge.karlholm/