• 5
  • 1
  • 2
  • 6
  • jquery carousel
  • 4

VÄstlands Hembygdsförening

 

Inplanerade aktiviteter

Inga aktiviteter inplanerade för tillfället.

Styrelsen

 
– – –
 

Styrelsen informerar

På grund av Corona epidemin har i stort sett all verksamhet legat nere under 2020.

Vi hade i likhet med tidigare år planerat öppethållande i Hembygdsgården under konst på väg på långfredag och påskafton.

6 juni tillsammans med Västlands Byalag en nostalgidag med bilar och äldre traktorer.

5 juli friluftsgudstjänst tillsammans med Svenska Kyrkan.

Den 42:a Rappkallestämman tillsammans med Västlands Spelmanslag, den 8:e och 9:e augusti.

Vårt årsmöte genomfördes den 27 augusti (normalt i mitten på mars).

Söndagen den 18 oktober skedde vår medlemslotteridragning, där Kjell Sågström vann högsta vinsten.

Kulturarvstrappan som Tierps kommun genomfört de senaste åren, där Västlands Hembygdsförening tagit emot årets årskurs 4, kunde ej genomföras på samma sätt som tidigare år. Årets aktivitet filmades och kan sedan visas upp i kommunens skolor.

Vi ser fram emot ett förhoppningsvis normalt 2021, där vi kan umgås med varandra som vanligt.

Styrelsen genom Carl-Bertil

 
– – –
 

Medlemsinformation

Medlemsavgiften gäller årsvis och är 100 kr per medlem. Inbetalning görs till vårt Bankgiro 181-4813.

Betala gärna för flera medlemmar i familjen, men var noga med att notera alla namn på inbetalningen.

Varje medlem som betalt medlemsavgiften senast 30 juni, deltar i ett lotteri med dragning vid en speciell kväll i Hembygdsgården i höst.

En annan medlemsförmån är att du får hyra Hembygdsgården till rabatterat pris.

Styrelsen

 
– – –
 

Västlands Hembygdsförening

Adress: Gällbo 225, 819 61 Skärplinge
Telefon: 0294/202 97
E-post: peter.mattsson@c.lrf.se eller cb.wallin@telia.com
Bankgiro: 181-4813 OBS! NYTT BANKGIRO-KONTO
Org.nr.: 817300-4675
Hemsida på Karlholm.nu: www.karlholm.nu/Västlands Hembygdsförening
Hemsida på Nostalgi: www.karlholm.nu/nostalgi

 
– – –
 

Hembygdsgården

Verksamhetsgrenar:
Muséer, arkiv, bagarstuga och offentliga lokaler för uthyrning samt guidning och spelmansstämma.

Ordförande/kontaktperson:
Carl-Bertil Wallin (kontaktinfo, se ovan)
Gällbo 225, 819 61 Skärplinge
Tel: 0294/202 97

Kassör: Peter Mattsson
Rävnäs 109, 819 62 Karlholmsbruk
Tel: 0294/401 63

Sekreterare: Inger Lind
Rävnäs 109, 819 62 Karlholmsbruk
Tel: 0294/401 63

 

 

Bakgrund

Västlands Hembygdsförening bildades 1961. Hembygdsgården är en mycket gammal byggnad. Herrgårdsbyggnad från Västlands bruk, den enda byggnad som sparades vid (Rysshärjningarna 1719).

Den har använts på många olika sätt genom åren. Under en period vid sekelskiftet 1800–1900 användes den som bostad för smedsänkor från bruket s.k. "Gratialister". I mitten på trettiotalet förvärvades byggnaden med omkringliggande mark av J.U.F. som renoverade huset och skapade en jättefin park där många festligheter hållits genom åren.

Från 1961 övertogs byggnaden av den då nybildade Hembygdsföreningen.Byggnaden användes för den egna verksamheten samt hyrs ut till födelsedags och bröllopsfester m.m.

 

 

Årets största aktivitet är den årliga spelmansstämman (Rappkallestämman)

Nedanstående text är ett citat från hemsidan www.folkmusikfesten.nu:

"Till minne av Carl Johan Medén med smeknamnet ”Rapp-Kalle”

”Det måste finnas ett gott hjärta och sinne för musik hos en spelman som kan åstadkomma en så vacker, njutbar och fin melodi.”

Så upplevde Bengt Jansson och Oskar Johansson när de hörde riksspelman Gösta Hellström spela ”Rapp-Kalles vals” i CKF-gården i Sandby på 1970-talet.

Trots att Carl Johan var en bohem som söp, slogs och gjorde affärer med tattare och patrask, måste det ha funnits något speciellt hos honom. Melodin lever kvar och spelas fortfarande överallt på stämmor, spelplatser och där spelmän överhuvudtaget träffas. Till glädje för både spelmän och åhörare. Den är dessutom Västlands Spelmanslags signaturmelodi. Hos Bengt Jansson mognade tanken på att hedra och upprätta Carl Johan på något sätt. Spelmannen fick ju inte ens en hederlig begravning p.g.a. kyrkans och den samtida befolkningens syn på hans leverne som spelman och bohem.

En minnessten är därför rest vid Hembygdsgården, Åkerbygården, i Västland och avtäcktes i samband med stämman den 11 augusti 1996. Stenen är hämtad från ”Rapp-backen”, där Carl Johan bodde en stor del av sitt liv. Västlandsstämman heter sedan år 1996 Rapp-Kallestämman."